ภาพวัดโลกขณะเป็นวัดร้าง
ภาพวัดปัจจุบัน
ภาพกิจกรรมของวัด
 
ภาพสืบสานประเพณี
ตักบาตรวันออกพรรษา
ภาพการปฏิบัติธรรม