1
3
 
 
 


การสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายนของทุกปี

การปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ ประจำปี

ประเพณียี่เป็งและตั้งธรรมหลวง ประจำปี ในช่วงประเพณียี่เป็ง

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและออกพรรษา
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯ 
     
7
 
9